15.04.2024

Cenníky - Malinô Brdo

Cenník platný od 13.2.2024 do 27.2.2024 - na pokladni
Druh lístka dospelí seniori,
juniori
deti
1 deň 28 €  23 €  21 € 
2/3 dní 48 €  39 €  36 € 
3/4 dní 68 €  55 €  50 € 
spiatočný kabínová lanovka 13 €  12 €  11 € 
spiatočný kabínová + sedačková lanovka 17 €  15 €  13 € 
spiatočný sedačková lanovka 13 €  12 €  11 € 
Cenník platný od 13.2.2024 do 27.2.2024 - e-shop
Druh lístka dospelí seniori,
juniori
deti
1 deň 24 €  19 €  17 € 
2/3 dní 42 €  33 €  30 € 
3/4 dní 60 €  47 €  42 € 
spiatočný kabínová lanovka 11 €  10 €  9 € 
spiatočný kabínová + sedačková lanovka 15 €  13 €  11 € 
spiatočný sedačková lanovka 11 €  10 €  9 € 
seniori,juniori
Platí pre osoby do 18 rokov, mužov nad 60 rokov, ženy nad 55 rokov a držiteľov preukazov ZŤP a ZŤPS.
deti
Platí pre deti do 12 rokov. Pre držiteľov preukazov Euro 26, Go 26, ISIC, ITIC platí len na celodenný skipas.
Zľavy:
 • Pri kúpe skipasov v detskej tarife alebo v tarife junior, resp. senior je potrebné preukázať sa bez vyzvania kartou poistenca, občianskym preukazom, cestovným pasom alebo iným preukazom totožnosti. Prosíme vás o dodržiavanie tohto pravidla, pretože pracovníci pokladnice nemôžu urobiť žiadne výnimky.
 • Za skupinu sa považuje skupina min. 30 osôb. Pri kúpe rovnakého druhu skipasu sa poskytuje zľava 10 %. Vyžadujú sa menný zoznam, pečiatka, podpis. Skupinové lístky kupuje a platí jedna osoba (vedúci skupiny).
 • Ostatné zľavy sú možné po dohovore s vedúcim strediska.
 • Skipas Liptov Region Card zľava 5 % na viacdňové skipasy. V období do 25. 12. 2021 sa 4- a viacdňové skipasy nepredávajú.
 • V prípade zneužitia zľavneného lístka si prevádzkovateľ vyhradzuje právo na jeho odobratie bez nároku na odškodnenie.
 • Zľavy sa nekumulujú.
Pokyny k cenníku:
 • Upozorňujeme návštevníkov, že všetky skipasy sú neprenosné na inú osobu. Pokladničný a odbavovací systém je sledovaný kamerami a držiteľ skipasu sa v prípade zneužitia vystavuje možnosti jeho zablokovania !
 • Na prepravu používajte len skipasy zakúpené na oficiálnych predajných miestach strediska. Lístky získané alebo zakúpené od iných osôb (dvojité použitie) sú neplatné a budú ZABLOKOVANÉ!
 • 2 a 4-hodinové skipasy platia od prvého prechodu cez turniket (nie od času predaja).
 • Pri strate alebo zabudnutí skipasu sa neposkytuje žiadna náhrada. Nie je možná dodatočná výmena, predĺženie alebo zmena platnosti skipasu.
 • Pri kúpe viacdenných skipasov, ktorých platnosť prechádza cez 2 časti lyžiarskej sezóny, sa nevypočítava zmiešaná cena skipasu, platí cena v deň nákupu skipasu!
 • POZOR! Pre náhradu cestovného po úraze je potrebné predložiť potvrdenku od lekára alebo ošetrovateľa HZS. Vrátená suma zodpovedá obdobiu od momentu úrazu po koniec platnosti daného skipasu. Peňažná náhrada sa pri použitých lyžiarskych lístkoch 2-hodinových a 4-hodinových neposkytuje.
 • Všetky skipasy sú vydávané na čipové karty (platí sa preddavok 2 €). Čipové karty je možné po skončení lyžovačky vrátiť počas otváracích hodín v pokladniciach strediska alebo v automate na čipové karty umiestnenom pri pokladniciach. Preddavok za čipovú kartu bude vrátený len za NEPORUŠENÉ a plne FUNKČNÉ čipové karty!
 • Čipovú kartu – skipas – noste na ľavej strane, najlepšie vo vrecku na vetrovke na to určenom a na požiadanie obsluhy dopravných zariadení v stredisku sa ňou preukážte! Vyvarujte sa umiestnenia čipovej karty v bezprostrednej blízkosti mobilného telefónu (hrozí vymazanie nakódovaného typu lístka bez nároku na opätovné bezplatné dobitie)! Čipovú kartu pri prechode cez turniket nie je potrebné z vrecka vyberať.
 • Cestovné sa nevracia pri zlom počasí, strate, poškodení, chorobe, výpadku elektrickej energie a odstavení zariadenia. Pri zistenom zneužití môže byť skipas odobratý. V cene prepravného nie je zahrnuté poistenie.
 • POZOR! Od 16.30 do 8.30 sú ZJAZDOVKY UZATVORENÉ! Hrozí nebezpečenstvo úrazu káblami snežných diel a od strojov upravujúcich trate, najmä navijakových s rozvinutým lanom!
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu cien a prevádzkového času.