25.02.2024 DNES PREMÁVA V SR 49 LANOVIEK Rezervácia ubytovania

Cenník platný od 8.1.2024 do 17.3.2024

Druh lístka dospelí juniori deti a seniori
4 hodiny34,00 € 28,00 € 21,00 € 
od 12:3027,00 € 22,00 € 16,00 € 
večerný22,00 € 20,00 € 18,00 € 
1 deň37,00 € 30,00 € 22,00 € 
2 dni70,00 € 56,00 € 41,00 € 
3 dni100,00 € 81,00 € 59,00 € 
4 dni127,00 € 103,00 € 76,00 € 
5 dní151,00 € 122,00 € 90,00 € 
6 dní171,00 € 139,00 € 102,00 € 
7 dní188,00 € 152,00 € 112,00 € 
3/5 dní103,00 € 84,00 € 62,00 € 
5/7 dní156,00 € 127,00 € 95,00 € 
sezónny neprenosný390,00 € 320,00 € 240,00 € 
Skialpinisti6,00 € 6,00 € 6,00 € 
Skialpinisti - sezónny60,00 € 60,00 € 60,00 € 
2 hodiny detský vlek 13,00 € 10,50 € 8,00 € 
1x detský vlek3,00 € 2,50 € 2,00 € 
1x vlek6,00 € 5,00 € 4,00 € 
1x lanovka9,00 € 7,50 € 6,00 € 
Druh lístka dospelí juniori deti a seniori
4 hodiny31,00 € 25,50 € 19,00 € 
od 12:3026,00 € 21,00 € 15,00 € 
večerný21,00 € 19,00 € 17,00 € 
1 deň33,00 € 27,00 € 20,00 € 
2 dni64,00 € 52,00 € 38,00 € 
3 dni92,00 € 74,50 € 54,50 € 
4 dni117,00 € 95,00 € 69,50 € 
5 dní138,50 € 112,50 € 82,50 € 
6 dní157,50 € 127,50 € 93,50 € 
7 dní173,00 € 140,00 € 102,50 € 
3/5 dní95,00 € 77,50 € 57,00 € 
5/7 dní143,50 € 117,00 € 87,50 € 
sezónny neprenosný390,00 € 320,00 € 240,00 € 
Skialpinisti6,00 € 6,00 € 6,00 € 
Skialpinisti - sezónny60,00 € 60,00 € 60,00 € 
juniori
Osoby od 13 do 19 rokov a držitelia kariet ISIC, ITIC a EURO 26. Pre uplatnenie nároku je zákazník povinný predložiť preukaz totožnosti (do 15 rokov preukaz poistenca) alebo preukaz ISIC, ITIC, EURO26. Skipas je platný len spolu s týmito kartami, noste ho so sebou, pri kontrole je majiteľ skipasu povinný sa preukázať aj touto kartou v opačnom prípade mu bude skipas zablokovaný bez nároku náhrady ceny.
deti a seniori
Deti od 6 do 12 rokov vrátane. Pre uplatnenie nároku je zákazník povinný predložiť preukaz poistenca dieťaťa.
Osoby od 60 rokov alebo držitelia preukazu ZŤP, ZŤP-S. Pre uplatnenie nároku je potrebné predložiť preukaz totožnosti, u držiteľov preukazu ZŤP, ZŤP-S aj tento preukaz.
Zľavy:

 • Deti do 5,99 rokov v sprievode dospelej osoby majú nárok na bezplatné prepravné len za podmienky, že služby využívajú výlučne v sprievode dospelej osoby staršej ako 18 rokov. Pre uplatnenie nároku je zákazník povinný predložiť preukaz poistenca dieťaťa.
 • Majitelia kariet Orava Card majú nárok na 5% zľavu z 1,2,3,4 dňových skipasov a 10% z 5,6,7 dňových skipasov len z cien na pokladni v stredisku!
 • Zľavy pre organizované skupiny: 10% z ceny celodenného skipasu a každá 21 osoba zadarmo, zľavy platia pre organizované skupiny s minimálnym počtom 20 osôb pri nákupe skipasov naraz pre celú skupinu len z cien na pokladni v stredisku. Pri poskytnutí zľavy pre organizované skupiny nie je možné poskytnúť žiadne ďalšie zľavy. Pri kúpe skipasov pre organizovanú skupinu je potrebné v pokladni predložiť menný zoznam členov skupiny s odtlačkom pečiatky organizácie(u detí, juiorov a seniorov treba uviesť aj dátum narodenia).
 • Kombinovanie zliav s inými zľavami nie je možné. Platí najvýhodnejšia cena pre zákazníka. Lyžiarske stredisko si vyhradzuje právo na zmeny taríf prepravných lístkov.
 • Ceny pre ESKIPASS e-shop sú platné len pri nákupe skipasov online (nie na pokladni!), ktorý sa nachádza na stránke prevádzkovateľa kubinska.sk. Pri nákupe online taríf nie je možné uplatniť žiadne ďalšie zľavy, zákazníkovi je účtovaná plná cena podľa aktuálneho platného cenníka ESKIPASS e-shop zverejneného na internetových stránkach prevádzkovateľa alebo priamo v stredisku na pokladni.
 • Strata alebo odcudzenie: Pri strate alebo znehodnotení skipasu sa neposkytuje žiadna náhrada. Lyžiarske stredisko neposkytuje dodatočnú výmenu, predĺženie platnosti alebo zmenu skipasu.
 • V cene skipasov nie je zahrnutý vstup do areálu lyžiarskej školy.

Pokyny k cenníku:
 • 1 JAZDA NA LANOVKE predstavuje spiatočnú jazdu len na “dolnej“ sedačkovej lanovke označenej na mape ako A – UNIFIX 4 Mačkovo-Dzúrikovo a späť, alebo predstavuje spiatočnú jazdu len na “hornej“ sedačkovej lanovke označenej na mape ako B, – SLF 4p Dzúrikovo-hrebeň a späť. Na 1 cestu na vrchol SKI PARKu Kubínska hoľa preto potrebujete zakúpiť si dve jednotlivé jazdy na lanovkách A a B.
 • 1 JAZDA VLEK predstavuje len jednu jednosmernú jazdu na jednom z vlekov označených na mape ako C,D,E,F,G (vždy ale len na 1 z nich!).
 • 1 JAZDA VLEK “DETSKÝ VLEK“ predstavuje len jednu jednosmernú jazdu na ľubovoľnom vleku označených na mape ako H alebo J (vždy ale len na 1 z nich!).
 • Časové skipasy 2 a 4 HODINY platia od prvého prechodu cez turniket do konca uplynutia časovej doby na ktorú boli zakúpené alebo ukončením prevádzkovej doby v stredisku v daný deň. Skipas OD 12:30 je platný od 12:30 do konca bežných otváracích hodín strediska tj. do 15:30.
 • Časový skipas 2 HODINY “DETSKÝ VLEK“ platí 2 hodiny len na vlekoch označených na mape ako H a J!
 • Platnosť všetkých skipasov začína v deň ich vystavenia. Jazdové lístky platia len v deň ich zakúpenia! Na požiadanie je možné bez poplatku vystaviť skipas platný od určitého dňa v sezóne, ale len na časové, celodenné a viacdenné lístky. Platnosť viacdenných skipasov(2,3,4,5,6, alebo 7 dní) je vždy po sebe nasledujúce dni od dátumu zakúpenia alebo platnosti. Skipas 3 z 5 DNÍ platí ľubovoľné 3 z 5 dní od dátumu zakúpenia alebo platnosti. Skipas 5 z 7 DNÍ platí ľubovoľných 5 zo 7 dní od dátumu zakúpenia alebo platnosti.
 • SEZÓNNY SKIPAS je vydávaný na meno a oprávňujú držiteľa skipasu na využívanie služieb lyžiarskeho strediska na všetkých dopravných zariadeniach počas celej zimnej sezóny. Držiteľ týchto skipasov je povinný pri kúpe zadať svoje meno a priezvisko, dátum narodenia a bude mu vyhotovená fotka na pokladni v stredisku. Tieto údaje slúžia len na účely dokazovania či skipas používa dotyčná osoba, ktorá je uvedená na skipase a v systéme ako vlastník. Skipas používaný inou osobou ako jeho majiteľom uvedenom pri predaji – aktualizácii údajov, bude zablokovaný bez nároku na vrátenie peňazí! Pri nákupe sezónneho skipasu cez eskipass e-shop je zákazník povinný sa do 7 dní od aktivácie karty na turnikete(prvý prechod) alebo vo výdajnom automate dostaviť do pokladne za účelom aktualizácie údajov. V prípade že tak nespraví mu bude karta zablokovaná!
 • Lyžiarske stredisko si vyhradzuje právo obmedziť prepravnú kapacitu podľa aktuálneho vyťaženia a poveternostných podmienok.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť dopravné zariadenia pri poruchách, nadmernej rýchlosti vetra, výpadku elektrickej energie a podobne. Spotrebiteľ nemá nárok na vrátenie prepravného v prípadoch prerušenia prevádzky spôsobených mimoriadnymi okolnosťami, ktoré sa vymykajú spod účinnej kontroly prevádzkovateľa, a ktorým sa nedalo zabrániť ani v prípadoch prijatia všetkých možných účinných opatrení (napr. vyššia moc)!
 • Cestujúci je povinný dodržiavať podmienky prepravného poriadku, cenníka, Bieleho kódexu a rešpektovať pokyny oprávnenej osoby prevádzkovateľa. Prepravná zmluva je uzatvorená akonáhle cestujúci využije svoje právo na prepravu na základe zakúpeného cestovného lístka tým, že nastúpi na dopravné zariadenie alebo vstúpi do priestoru nástupu alebo výstupu – prístupného len s platným cestovným dokladom. Takýmto uzatvorením zmluvy účastník prepravy potvrdzuje, že sa oboznámil s prepravnými podmienkami, cenníkom a Bielym kódexom.
 • Návštevníci lyžiarskeho strediska sa pohybujú po stredisku len po vyznačených tratiach, na vlastnú zodpovednosť a sú povinní dodržiavať pokyny zamestnancov lyžiarskeho strediska.
 • Cestujúci je povinný na požiadanie oprávnenej osoby dopravcu preukázať sa platným cestovným lístkom. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo pri neoprávnenom použití lístka tento lístok odobrať bez náhrady ceny.
 • Skipass a/alebo Lístok neoprávňuje jeho držiteľa na vykonávanie akejkoľvek podnikateľskej či inej zárobkovej činnosti (vrátane činnosti lyžiarskych škôl) na lyžiarskych tratiach a dojazdových lyžiarskych plochách bez súhlasu spoločnosti ORAVA SKIPARK a.s. ako prevádzkovateľa a príslušných povolení v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. Bez súhlasu prevádzkovateľa platí zákaz využívania lyžiarskych tratí a dojazdových lyžiarskych plôch na reklamné účely (napr. umiestňovanie predajných stánkov, reklamných zariadení a iné).
 • Úplné znenie VOP je k dispozícii na pokladni priamo v stredisku SKI PARK Kubínska hoľa.
 • V cene skipasov je zahrnuté poistenie zásahov Horskej služby na vyznačených lyžiarskych tratiach v stredisku, v ktorom skipasy platia, počas prevádzkových hodín strediska a v dňoch platnosti skipasu.
 • Prevádzková doba lanoviek a vlekov 8:30 – 15:30 – v závislosti od snehových a poveternostných podmienok.
 • V čase od 16:00 do 8:00 sú ZJAZDOVKY UZATVORENÉ! Hrozí nebezpečenstvo úrazu káblami snežných diel a strojov upravujúcich trate, najmä navijákových s rozvinutým lanom.
 • Zákaz vstupu skialpinistom na zjazdovku po 16.00 hod.! Z dôvodu ohrozenia vlastnej bezpečnosti a zničenia čerstvo upravených zjazdoviek.
 • Počas trvania zimnej sezóny je v celom stredisku SKI PARK Kubínska hoľa prísny zákaz paraglidingu!

 Bachledova dolina
 Banská Štiavnica
 Bratislava-Železná
 Dedinky-Geravy
 Donovaly
 Drienica-Lysá
 Jasenská dolina
 Jasná/Chopok
 Kojšovská hoľa
 Krahule
 Králiky
 Krompachy-Plejsy
 Krušetnica
 Kubínska hoľa
 Malá Lučivná
 Malinô Brdo
 Martinské hole
 Mýto p. Ďumbierom
 Oravice
 Oravská Lesná
 Oravský Podzámok
 Roháče-Spálená
 Skalka pri Kremnici
 Starý Smokovec
 Štrbské Pleso
 Tatranská Lomnica
 Valaská
 Valčianska dolina
 Veľká Rača
 Vitanová
 Vrátna
 Závažná Poruba
 Ždiar-Deny
 Ždiar-Strachan
 Ždiar-Strednica
  
 Ankogel (AT)
 Białka Tatrzańska (PL)
 Bílá (CZ)
 Kohútka (CZ)
 Krynica (PL)
 Mölltaler Gl. (AT)
 Muttereralm (AT)
 Nové Mesto p.Š. (HU)
 Stuhleck (AT)
 Szczyrk (PL)
 Zakopané (PL)
Stránku prevádzkuje MB - POLYGRAF s.r.o.