13.04.2024

Obnova sedačky na Chleb

Investorom vo Vrátnej doline ide o rozvoj, ktorý z hľadiska ochrany prírody nie je akceptovateľný, tvrdí riaditeľka Správy Národného parku (NP) Malá Fatra Viera Demianová. Ako ďalej uviedla na dnešnej tlačovej besede, Správa NP Malá Fatra dala súhlasné stanovisko k rekonštrukcii sedačkovej lanovky na Chleb, ale stavebné povolenie musí akceptovať podmienky pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie, a to nezvyšovať prepravnú kapacitu v letnom období, zimnú prepravnú kapacitu 900 osôb denne a odstávku prevádzky v jarnom a jesennom období. Koncepcia sa však podľa nej zmenila a investor má požiadavky navyše, ako športovo-rekreačné využívanie celej oblasti Chlebských kotlov, 100 m priesek popod lanovku, či lyžovanie nad hornou hranicou lesa.

Pri sedačkovej lanovke cez národnú prírodnú rezerváciu sú podľa Demianovej potrebné aj výnimky z ochranných podmienok ministerstva životného prostredia (MŽP). Zákon o ochrane prírody a krajiny umožňuje vstúpiť do procesu povoľovania výnimky mimovládnym organizáciám. Tie svoje právo uplatnili. Ak výnimku dosiahnu, lanovka by sa mala začať rekonštruovať. Na druhej strane však MŽP poverilo Správu NP zónovaním územia tejto národnej prírodnej rezervácie. Ak bude zónovanie schválené v predloženom variante, tak na sedačkovú lanovku výnimka potrebná nebude, pretože priesek popod lanovku bol zahrnutý do tretieho stupňa.