13.04.2024

Rekonštrukcia lanovky Dedinky - Geravy

Po skoro 10 rokoch od ukončenia premávky, bola dňa 11.2.2019 podpísaná zmluva "Zmluva o dielo" na rekonštrukciu lanovej dráhy Dedinky - Geravy. Zmluvnými stranami sú obec Dedinky (zastúpená Milanom Červenkom - starostom obce) a firma MICHÁLEK s.r.o. Chrudim ČR - rovnako ako pôvodný výrobca LD (zastúpená Zuzanou Michálkovovou).

Termíny sú nasledovné:
- Podpis zmluvy o dielo (vyžadovaná súčinnosť objednávateľa) 15.02.2019
- Vypracovanie realizačného projektu podľa článku 3 písmeno a) tejto zmluvy 15.04.2019
- Zabezpečenie úradných povolení podľa článku 3 písmeno b) a d) tejto Zmluvy 15.05.2019 (vyžadovaná súčinnosť objednávateľa)
- Odovzdanie staveniska zhotoviteľovi (vyžadovaná súčinnosť objednávateľa) 31.05.2019
- Dokončenie a odovzdanie diela k rukám objednávateľa 30.04.2020

Cena za kompletnú rekonštrukciu je stanovená na 794 076€ bez DPH (cena 960 832€ s DPH).

Zmluvný obsah ponuky (originálne znenie):
Obsah nabídky :

1. Prohlídka, dokumentace a příprava
Provedení detailní prohlídky celé lanové dráhy a provedení zkoušek jednotlivých částí (předpoklad je vyklizení obou stanic a znovuobnovení průjezdného profilu v trase lanové dráhy včetně obnažení patek podpěr).
Zpracování projektové dokumentace (strojní a elektro) pro znovuuvedení lanové dráhy do provozu.
Příprava výroby jednotlivých požadovaných dílů kladkových baterií, lanových kotoučů, pracovních plošin a přístupových žebříků.
Průběžné zpracovávání provozní dokumentace.

2. Elektro část lanové dráhy
Kompletní část elektro včetně pohonu 55 kW, nový elektromotor a frekvenční měnič s příslušenstvím.
Nové rozváděče a ovládací místa, rozvaděč pro brzdné odpory.
Nový zdroj elektrického proudu pro nouzový pohon lanové dráhy. Spalovací motor včetně baterií, samostatně umístěný s odtahem spalin mimo místnost.
Nová kabeláž ve stanicích i na trase lanové dráhy (závěsný kabel).
Obě stanice budou komunikačně propojeny a připojeny na vzdálený servis pomocí modemu s internetem.
Trasa lanové dráhy bude ozvučena.
Předmětem nabídky není přívod napájení v dolní i horní stanici a jeho revize. Dále v nebídce nejsou obsaženy zemní práce pro případné pokládky kabelů včetně materiálu a stavebních prací. Dále nabídka neobsahuje nouzové osvětlení stanic lanové dráhy, uzemnění stávajících podpěr a ochranu před atmosférickým přepětím.

3. Lana
Nové dopravní lano, jehož specifikace bude uvedená v projektové dokumentaci lanové dráhy.
Nové napínací lano včetně lanových koncovek. Specifikace lana bude uvedena v projektové dokumentaci.
Po ploženídopravního lana bude na tomto lanu vykonána výchozí defektoskopická zkouška.

4. Poháněcí stanice
Stávající brzdový systém bude rekonstruován (provozní i hlavní brzda).
Stávající pohon bude zrevidován, převodová skříň bude prověřena a uskuteční se výměna její olejové náplně. Stávající uspořádání pohonu bude zrevidováno a upraveno podle projektové dokumentace s ohledem na maximální využití stávajících částí tak, aby bylo možno využívat k záchraně cestujících i řízené svezení části sedaček do dolní stanice samospádem.

5. Vratná stanice
Vratná stanice bude prověřena a vratný kotouč bude zrepasován (výměna ložisek a pryžového vyložení).

6. Trať
Traťové podpěry budou zdiagnostikovány a zrevidovány.
Stávající baterie kladek budou zdemontovány a odvezeny. Na dílně budou demontovány, zrepasovány a opět smontovány.
Stávající žebříky budou nahrazeny novými provedeními, které bude obsahovat záchytný systém proti pádu.
Podpěry budou vybaveny novými pracovními plošinami.
Zrepasované baterie kladek budou opět namontovány na svá místa.
Na základě nových výrobních přípravků a modelového vybavení bude možno dodávat potřebné náhradní díly pro tyto baterie.
Současně dojde k vytvoření průvodní výkresové dokumentace pro tyto baterie kladek a podpěry.

7. Vozy
Vozy (jednomístné sedačky) budou zdemontovány z lana, odstaveny na složišti, zdemontovány na hlavní části (pevná uchycení, rám sedačky a příslušenství) a zrevidovány.
Po provedení defektoskopických a ověřovacích prohlídkách budou opět smontovány.

8. Seřizování, zkoušky
Po dodání všech vyráběných částí, provedení hrubé montáže a položení nového lana budou provedeny oživovací a seřizovací práce na stanicích i trase. Po navěšení vozů a ověřovacích jízdách budou provedeny zkoušky se zátěží a případné doseřizovací práce. V této fázi bude přítomna i notifikovaná osoba, která zahájí svojí činnost.

9. Ostatní dodávky a služby
Nabídka obsahuje i sestavu záchranného zařízení, která vychází ze skušeností z obdobného zařízení.
Protože však v současné době není znám plán záchrany, je tato položka orientační. Obsahem nabídky je kontrolní zařízení pro ověřování svěrné síly pevného uchycení.
Po provedení dokončovací montáže bude provedeno geodetické zaměření lanové dráhy, které bude výchozím podkladem pro další, opakovaná měření po dobu provozu.
V nabídce jsou obsaženy cestovní náklady pracovníků a náklady na jejich ubytování po dobu montáže.

10. Doprava
V nabídce je obsažena nákladní doprava potřebných dílů určených na repasi, popřípadě dílů nových.

Na výstavbu novej lanovky prispela vláda SR.

Viac informácií o lanovke www.lanovky.sk/?page=lan&lan=23
Peter Brňák - lanovky.sk
01.04.2019