26.02.2024 DNES PREMÁVA V SR 43 LANOVIEK Rezervácia ubytovania

Cenník platný od 8.1.2024 do 10.3.2024

Druh lístka dospelí seniori,
juniori
deti
4 hodiny 1)34,00 € 25,00 € 20,00 € 
8 hodín68,00 € 51,00 € 39,00 € 
1 deň37,00 € 29,00 € 23,00 € 
2 dni69,00 € 52,00 € 40,00 € 
3 dni99,00 € 74,00 € 56,00 € 
3/5 dní101,00 € 76,00 € 58,00 € 
4 dni128,00 € 94,00 € 69,00 € 
5 dní153,00 € 110,00 € 80,00 € 
5/7 dní153,00 € 110,00 € 80,00 € 
večerný19,00 € 19,00 € 19,00 € 
1 jazda 2)10,00 € 10,00 € 9,00 € 
spiatočná jazda14,00 € 14,00 € 12,00 € 
1 jazda na bobovej dráhe7,00 € 7,00 € 6,00 € 
1 deň vstup do detskej škôlky8,00 € 8,00 € 8,00 € 
skialp 1 deň + čaj3,00 € 3,00 € 3,00 € 
1 deň rodinný 1+2 (1 dospelý + 2 deti)72,00 € 
1 deň rodinný 2+1 (2 dospelí + 1 dieťa)86,00 € 
1 deň rodinný 2+2 (2 dospelí + 2 deti)106,00 € 
1 deň rodinný 2+3 (2 dospelí + 3 deti)124,00 € 
sezónny neprenosný s večerným lyžovaním349,00 € 349,00 € 279,00 € 
Druh lístka dospelí seniori,
juniori
deti
4 hodiny 1)31,00 € 22,00 € 17,00 € 
8 hodín65,00 € 48,00 € 36,00 € 
1 deň34,00 € 26,00 € 20,00 € 
2 dni66,00 € 49,00 € 37,00 € 
3 dni96,00 € 71,00 € 53,00 € 
3/5 dní98,00 € 73,00 € 55,00 € 
4 dni125,00 € 91,00 € 66,00 € 
5 dní150,00 € 107,00 € 77,00 € 
5/7 dní154,00 € 113,00 € 82,00 € 
večerný17,00 € 17,00 € 17,00 € 
1 jazda 2)9,00 € 9,00 € 8,00 € 
spiatočná jazda13,00 € 13,00 € 11,00 € 
1 jazda na bobovej dráhe6,50 € 6,50 € 5,50 € 
1 deň vstup do detskej škôlky7,00 € 7,00 € 7,00 € 
1 deň rodinný 1+2 (1 dospelý + 2 deti)64,00 € 
1 deň rodinný 2+1 (2 dospelí + 1 dieťa)79,00 € 
1 deň rodinný 2+2 (2 dospelí + 2 deti)96,00 € 
1 deň rodinný 2+3 (2 dospelí + 3 deti)112,00 € 
sezónny neprenosný s večerným lyžovaním349,00 € 349,00 € 279,00 € 
seniori,juniori
Deti od 12 do 17,99 rokov, držitelia kariet EURO<26, GO<26, ISIC a ITIC, seniori narodení do 31.12.1961, držitelia preukazu ZŤP (potrebné je preukázať sa príslušným preukazom a kartou poistenca, občianskym preukazom, cestovným pasom alebo iným dokladom).
deti
Deti vo veku od 6 do 11,99 rokov, po predložení karty poistenca alebo pasu.
1)
4-hodinový skipas je neprenosný a platí 4 hodiny za sebou od prvého prechodu turniketom. Skipas platí len na denné lyžovanie.
2)
jednosmerná jazda na dopravnom zariadení podľa vlastného výberu: na lanovke, vleku alebo bobovej dráhe
Deti do 5,99 rokov majú oprávnenie vstúpiť na dopravné zariadenia po predložení dokladu „kartička poistenca, pas“ a po zaplatení vratnej zálohy 2 € za čipovú kartu. Deti do 5,99 rokov musia mať pri vstupe do detskej škôlky zakúpený lístok 1 deň vstup do detskej škôlky.

Bezplatná jazda na bobovej dráhe platí len pre deti vo veku do 5,99 rokov v sprievode dospelej osoby so zakúpeným lístkom.

Zľavy:
 • Pri používaní zľavnených lístkov alebo skipasov vydaných na meno a fotografiu je nutné preukázať sa na základe výzvy obsluhy dopravných zariadení v stredisku platným preukazom totožnosti. Skipasy používané inou osobou ako jeho majiteľom budú klientovi odobraté a neposkytuje sa za ne žiadna náhrada.
 • Pri zneužití skipasu– používaním neprenosného skipasu inou osobou a detského alebo juniorského skipasu dospelou osobou, je prevádzkovateľ oprávnený skipas zablokovať, bez nároku zákazníka na náhradu nevyčerpanej hodnoty skipasu.
 • Skupinová zľava 5 % – za skupinu sa považuje skupina min. 20 osôb s rovnakým druhom skipasu. Vyžaduje sa menný zoznam členov skupiny, pečiatka, podpis. Skupinové lístky kupuje a platí jedna osoba (vedúci skupiny).
 • V prípade zneužitia zľavneného lístka si prevádzkovateľ vyhradzuje právo na jeho odobratie bez nároku na odškodnenie.
 • Zľavy sa nekumulujú.
Pokyny k cenníku:
 • 8-hodinový výberový skipas (8 hodín zo sezóny) – prvým prechodom cez turniket sa odpočíta z lístka 1 hodina, počas ktorej môže majiteľ lístka uskutočniť neobmedzený počet jázd. Ak po uplynutí tejto hodiny už žiadny ďalší prechod cez turniket neuskutoční, na lístku zostáva 7 hodín, ktoré môže opäť ľubovoľne využiť v ktorúkoľvek dobu počas prevádzky dopravných zariadení v našom stredisku na dennom alebo večernom lyžovaní. Ďalšiu hodinu majiteľovi lístka odpočíta až prechodom cez turniket po uplynutí 60 minút od prvého prechodu cez turniket. Skipas je PRENOSNÝ. Skipas platí aj na večerné lyžovanie.
 • Skipas 3 dni z 5-tich – je možné využiť tri ľubovoľné dni z piatich po sebe idúcich dní. Platí aj počas víkendu. Skipas neplatí na večerné lyžovanie. Skipas je neprenosný.
 • Skipas 5 dní zo 7 – je možné využiť päť ľubovoľných dní zo siedmich po sebe idúcich dní. Platí aj počas víkendu. Skipas platí aj na večerné lyžovanie. Skipas je neprenosný.
 • Rodinné skipasy – podmienkou predaja sú zhodné priezviská a zhodné bydlisko všetkých členov rodiny, predloženie OP rodičov a preukazov poistenca detí. Deti musia spĺňať podmienku zľavy na dieťa – vek do 11,99 rokov.
 • Všetky skipasy okrem 8-hodinového výberového sú neprenosné.
 • Na prepravu používajte len skipasy zakúpené na oficiálnych predajných miestach strediska. Skipasy zakúpené mimo predajných miest sú neplatné a budú zablokované.
 • Bezplatná jazda na bobovej dráhe platí len pre deti vo veku do 5,99 rokov v sprievode dospelej osoby so zakúpeným lístkom.
 • V prípade zneužitia skipasu si prevádzkovateľ vyhradzuje právo na jeho odobratie bez nároku na odškodnenie
 • Na večernú prevádzku platí: večerný skipas, SUPER sezónka s večerným lyžovaním, 5-dňový skipas, 5 dní zo 7, 8-hodinový výberový lístok, jednosmerná jazda lanovkou, obojsmerná jazda lanovkou
 • Na bobovú dráhu platia len lístky 1 jazda na bobovej dráhe, obojsmerný lístok na lanovku + 5 jázd na bobovej dráhe. Všetky skipasy vrátane sezónneho na bobovej dráhe NEPLATIA.
 • Pri strate alebo zabudnutí skipasu sa neposkytuje žiadna náhrada.
 • Nie je možná dodatočná výmena, predĺženie alebo zmena platnosti skipasu.
 • Pri zlom počasí, prerušení prevádzky, lavínovom nebezpečenstve alebo zablokovaných zjazdovkách je na rozhodnutí prevádzkovateľa, či a v akej výške poskytne náhradu za skipas. Pri skoršom odjazde zo strediska sa náhrada neposkytuje.
 • Klienti, ktorí budú pristihnutí bez lístka alebo s neplatným lístkom musia uhradiť pokutu vo výške hodnoty celodenného skipasu so 100 %-tným príplatkom.
 • POZOR: Pre náhradu cestovného po úraze je potrebné predložiť potvrdenku od lekára. Vrátená čiastka zodpovedá obdobiu od momentu úrazu po koniec platnosti daného skipasu. Peňažná náhrada sa poskytuje len pri viacdenných skipasoch. V prípade, že platnosť prechádza cez dve časti lyžiarskej sezóny sa nevypočítavá priemerná cena skipasu, platí cena v deň nákupu skipasu.
 • Platnosť všetkých skipasov začína spravidla v deň ich vystavenia.
 • So zavedením bezkontaktného kontrolného systému SKIDATA sú všetky skipasy vydávané na čipovej karte. Záloha za čipovú kartu je 2 EUR. Čipové karty je možné po skončení lyžovačky vrátiť počas otváracích hodín v pokladniach strediska, v informačnej kancelárii RačaTik (na námestí v Oščadnici), v požičovni Snowparadise, v hoteloch, bufetoch a penziónoch v Oščadnici alebo v automate na čipové karty v Dedovke a v Apres Ski bare. Záloha za čipovú kartu bude vrátená len za NEPORUŠENÉ a plne FUNKČNÉ čipové karty.
 • POZOR! od 16:00 do 8:30 sú ZJAZDOVKY UZATVORENÉ! Hrozí nebezpečenstvo úrazu káblami snežných diel a od strojov upravujúcich trate, najmä navijakových s rozvinutým lanom! (ak je na zjazdovke večerné lyžovanie, vstup je povolený v čase 17:30 – 20:30).
 • Cestujúci je povinný dodržiavať podmienky prepravného poriadku, cenníka, Bieleho kódexu a rešpektovať pokyny oprávnenej osoby prevádzkovateľa. Prepravná zmluva je uzatvorená, ak cestujúci využije svoje právo na prepravu na základe zakúpeného cestovného lístka tým, že nastúpi na dopravné zariadenie alebo vstúpi do priestoru nástupu alebo výstupu – prístupného len s platným cestovným dokladom. Takýmto uzatvorením zmluvy účastník prepravy potvrdzuje, že sa oboznámil s prepravnými podmienkami, cenníkom a Bielym kódexom.
 • Prosíme sledujte tiež aktuálne oznamy uvedené na predajných miestach skipasov a pri nástupe na dopravné zariadenia v stredisku.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu cien. Zároveň si prevádzkovateľ vyhradzuje právo na zmenu informácií v cenníku.
 • Deti do 16 rokov sú povinné chrániť si hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou.

 Bachledova dolina
 Banská Štiavnica
 Bratislava-Železná
 Dedinky-Geravy
 Donovaly
 Drienica-Lysá
 Jasenská dolina
 Jasná/Chopok
 Kojšovská hoľa
 Krahule
 Králiky
 Krompachy-Plejsy
 Krušetnica
 Kubínska hoľa
 Malá Lučivná
 Malinô Brdo
 Martinské hole
 Mýto p. Ďumbierom
 Oravice
 Oravská Lesná
 Oravský Podzámok
 Roháče-Spálená
 Skalka pri Kremnici
 Starý Smokovec
 Štrbské Pleso
 Tatranská Lomnica
 Valaská
 Valčianska dolina
 Veľká Rača
 Vitanová
 Vrátna
 Závažná Poruba
 Ždiar-Deny
 Ždiar-Strachan
 Ždiar-Strednica
  
 Ankogel (AT)
 Białka Tatrzańska (PL)
 Bílá (CZ)
 Kohútka (CZ)
 Krynica (PL)
 Mölltaler Gl. (AT)
 Muttereralm (AT)
 Nové Mesto p.Š. (HU)
 Stuhleck (AT)
 Szczyrk (PL)
 Zakopané (PL)
Stránku prevádzkuje MB - POLYGRAF s.r.o.