14.04.2024

Cenníky - Martinské hole

Cenník platný od 8.1.2024 do 21.3.2024 - na pokladni
Druh lístka dospelí seniori,
juniori
deti
1 deň 39 €  33 €  33 € 
1 jazda 11 €  9 €  9 € 
2 dni 74 €  62 €  62 € 
3 dni 107 €  89 €  89 € 
4 dni 136 €  112 €  112 € 
4 hodiny 1) 35 €  29 €  29 € 
1-denný rodinný 2+1 2) 91 € 
1-denný rodinný 2+2 2) 102 € 
Cenník platný od 8.1.2024 do 21.3.2024 - online nákup 1 deň vopred
Druh lístka dospelí seniori,
juniori
deti
1 deň 35 €  29 €  29 € 
2 dni 66 €  54 €  54 € 
3 dni 95 €  77 €  77 € 
4 dni 120 €  96 €  96 € 
4 hodiny 1) 31 €  25 €  25 € 
1-denný rodinný 2+1 2) 87 € 
1-denný rodinný 2+2 2) 98 € 
seniori,juniori
Držitelia kariet EURO 26, preukazu ISIC, ITIC a ŤZP. Pri zakúpení predložíte ID kartu alebo občiansky preukaz.
Zľavu môžu využívať osoby od dňa dovŕšenia veku 60 rokov. Pri zakúpení lístka sú povinné predložiť občiansky preukaz alebo cestovný pas.
deti
Zľavu môžu využívať len deti alebo študenti do dňa dovŕšenia veku 18 rokov. Pri zakúpení lístka sú povinné predložiť kartu poistenca, občiansky preukaz alebo cestovný pas.
1)
Platí 4 hodiny za sebou od prvého prechodu turniketom. Platnosť končí po uplynutí času alebo skončením prevádzkovej doby v stredisku v daný deň.
2)
1 denný rodinný lístok (2 rodičia + 1 alebo 2 deti)
  • podmienkou predaja sú zhodné priezviská resp. zhodné bydlisko rodiny, predloženie OP rodičov a preukazov poistenca detí , deti musia spĺnať podmienku zľavy na dieťa
  • deti musia spĺňať podmienku veku do dňa dovŕšenia veku 18 rokov
  • bez predloženia dokladov nie je možné lístky vydať
  • kombinácia ďalších akcií a zliav s rodinnými lístkami nie je možná
Bezplatne sa prepravujú deti do dňa dovŕšenia veku 6 rokov len za podmienky, že služby využívajú výlučne v sprievode dospelej osoby staršej ako 18 rokov (predloženie karty poistenca dieťaťa). Detský vlek je zdarma pre deti do 12 rokov.

V prípade nerešpektovania pravidiel uvedených v tomto cenníku prevádzkovateľ lístok odoberie alebo znehodnotí. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny. Cena lyžiarskeho lístka zahŕňa poistenie zásahu Horskej záchrannej služby, ktorá je našim zmluvným partnerom. Prípadné úrazy hláste obsluhe vleku alebo Horskej záchrannej službe. V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok znemožňujúcich prevádzku všetkých dopravných zariadení prevádzkovateľ môže vydať náhradné lístky na iný ľubovoľný termín v sezóne, ak nie je v prevádzke len niektoré z dopravných zariadení náhradu neposkytujeme. Finančná náhrada sa za lístok neposkytuje.

Skipas sa vydáva na čipových kartách s vratnou zálohou 2€. Prvým prechodom cez turniket je vyhotovená prvá fotografia zákazníka a skipas sa stáva neprenosným. Zároveň prvým prechodom cez turniket zákazník súhlasí so spracovaním osobných údajov. Každý zákazník je monitorovaný systémom. Po zistení použitia skipasu druhou osobou, bude skipas trvalo ZABLOKOVANÝ, bez nároku na náhradu.