14.04.2021 DNES NEPREMÁVA V SR ŽIADNA LANOVKA Rezervácia ubytovania

Cenník platný od 7.1.2021 do 25.4.2021

Druh lístka dospelí seniori,
juniori
deti
4 hodiny26 € 21 € 18 € 
7 hodín (1 deň)32 € 26 € 22 € 
8 hodinový výberový (8 hodín zo sezóny) 1)64 € 51 € 45 € 
večerný20 € 16 € 14 € 
1x lanovka TELEMIX Nová hoľa12 € 12 € 12 € 
1x lanovka Buly Expres Záhradište8 € 8 € 8 € 
2 dni63 € 50 € 44 € 
3 dni94 € 75 € 66 € 
3 dni s PARK SNOW Card75 € 60 € 52 € 
4 dni120 € 96 € 84 € 
5 dní143 € 114 € 100 € 
5/7 dní158 € 126 € 111 € 
6 dní163 € 130 € 114 € 
6 dní s PARK SNOW Card130 € 104 € 91 € 
10 dní zo sezóny (prenosný)250 € 250 € 250 € 
sezónny neprenosný s večerným lyžovaním300 € 240 € 210 € 
Druh lístka dospelí seniori,
juniori
deti
4 hodiny25 € 20 € 18 € 
7 hodín (1 deň)30 € 24 € 21 € 
8 hodinový výberový (8 hodín zo sezóny) 1)57 € 46 € 40 € 
večerný18 € 14 € 13 € 
2 dni59 € 47 € 41 € 
3 dni88 € 70 € 62 € 
4 dni113 € 90 € 79 € 
5 dní134 € 107 € 94 € 
5/7 dní148 € 118 € 104 € 
6 dní153 € 122 € 107 € 
10 dní zo sezóny (prenosný)250 € 250 € 250 € 
sezónny neprenosný s večerným lyžovaním300 € 240 € 210 € 
seniori,juniori
tarifu môžu využiť osoby:
- narodené medzi 1.1.2003 – 31.12.2008 (t.j. mládež od 13 – 18 rokov),
- seniori – osoby narodené do 31.12.1960
- držitelia kariet EURO<26, GO<26, ISIC a ITIC len na 4- a 7-hodinové skipasy
- ZŤP – potrebné sa preukázať preukazom ZŤP
deti
Deti narodené v období od 1.1.2009 do 31.12.2014.
1)
8-hodinový výberový lístok platný odo dňa kúpy až do konca lyžiarskej sezóny. Prechodom cez turniket je odpočítaná 1 hodina, počas ktorej je možné uskutočniť neobmedzený počet jázd. Po uplynutí 1 hodiny od prvého použitia v daný deň a ďalším prechodom cez turniket sa odpočíta ďalšia hodina až do úplného vyčerpania 8 hodín vystavených na 1 čipovej karte.
ZĽAVY:
 • Bezplatné cestovné pre deti do 6 rokov, t.j. narodené po 1.1.2015 na lyžiarske lístky s platnosťou do 2 dní a sezónne skipasy.
 • Bezplatné cestovné pre deti do 8 rokov, t.j. narodené po 1.1.2013 na 3-6 dňové skipasy.
 • Pri kúpe skipasov v detskej tarife alebo v tarife junior je potrebné preukázať bez vyzvania vek kartou poistenca, občianskym preukazom, cestovným pasom alebo iným preukazom totožnosti. Prosíme o dodržiavanie tohto pravidla, nakoľko pracovníci pokladne nemôžu urobiť žiadne výnimky.
 • Zľava 10 % pre držiteľov kariet Sphere, Ego a kreditných kariet DinersClub. Zľavu je možné uplatniť na všetky skipasy s výnimkou sezónnych a skipasu 10 dní zo sezóny a to len pre majiteľa karty, nie na celý nákup!
 • Skupinová zľava: Za skupinu sa považuje skupina min. 20 osôb. Pri kúpe rovnakého druhu skipasu sa poskytuje zľava 5% alebo 21. lístok zdarma. Vyžaduje sa menný zoznam, pečiatka, podpis.
  Skupinové lístky kupuje a platí jedna osoba (vedúci skupiny).
 • Ostatné zľavy sú možné po dohovore s vedúcim strediska
 • Zľava pre ubytovaných hostí – PARK SNOW Card - karta hosťa:
  Zľava sa poskytuje len na 3-dňové a 6-dňové skipasy. Zľava na tieto dva druhy skipasov bude poskytnutá na základe „PARK SNOW Card - karta hosťa“, ktorú hosť obdrží v zmluvnom ubytovacom zariadení, je vydávaná na meno a platná len počas obdobia kedy je hosť ubytovaný.
 • Pri používaní zľavnených lístkov alebo skipasov vydaných na meno a fotografiu je nutné preukázať sa na základe výzvy obsluhy dopravných zariadení v stredisku platným preukazom totožnosti. Skipasy používané inou osobou ako jeho majiteľom budú klientovi odobraté a neposkytuje sa za ne žiadna náhrada.
 • Zľavnený skipas vydaný na základe kariet EURO<26, GO<26, ISIC a ITIC je platný len spolu s týmito kartami. Pri vyzvaní kontrolnými pracovníkmi sa držiteľ preukáže touto kartou.
 • V prípade zneužitia zľavneného lístka si prevádzkovateľ vyhradzuje právo na jeho odobratie bez nároku na odškodnenie!
 • Zľavy sa NEKUMULUJÚ!

POKYNY K CENNÍKU A UPOZORNENIA:
 • Všetky skipasy s výnimkou skipasu 10 dní zo sezóny sú NEPRENOSNÉ!
 • Na prepravu používajte len skipasy zakúpené na oficiálnych predajných miestach strediska alebo cez webshop na webovej stránke . Lístky obdržané alebo zakúpené od iných osôb sú neplatné a budú ZABLOKOVANÉ!
 • Na večernú prevádzku platia večerné, 3-, 4-, 7- a 8-hodinové (ďalej len "hodinové"), 5-, 6- a 7-dňové a celosezónne skipasy.
 • Všetky "hodinové" skipasy platia od prvého prechodu cez turniket (nie od času predaja) a ich platnosť končí po uplynutí doby, na ktorú boli vystavené alebo ukončením prevádzkovej doby v stredisku v daný deň (okrem 8-hodinového).
 • 8-hodinový výberový lístok je platný odo dňa kúpy až do konca lyžiarskej sezóny. Prechodom cez turniket je odpočítaná 1 hodina, počas ktorej je možné uskutočniť neobmedzený počet jázd. Po uplynutí 1 hodiny od prvého použitia v daný deň a ďalším prechodom cez turniket sa odpočíta ďalšia hodina až do úplného vyčerpania 8 hodín vystavených na 1 čipovej karte.
 • Večerný lístok platí na lyžovanie na osvetlených zjazdovkách na Záhradišti v čase 16:00 - 21:00.
 • Pri strate alebo zabudnutí skipasu sa neposkytuje žiadna náhrada.
 • Nie je možná dodatočná výmena, predĺženie alebo zmena platnosti skipasu.
 • Pri zlom počasí, prerušení prevádzky, lavínovom nebezpečenstve, zablokovaných zjazdovkách alebo pri skoršom odjazde sa neposkytuje žiadna náhrada, nie je možné ani predĺženie skipasu.
 • Klienti pristihnutí bez lístka alebo s neplatným lístkom musia uhradiť pokutu vo výške hodnoty celodenného skipasu so 100 %-ným príplatkom.
 • POZOR: Pre náhradu cestovného po úraze je potrebné predložiť potvrdenku od lekára alebo ošetrovateľa HZS. Vrátená čiastka zodpovedá obdobiu od momentu úrazu po koniec platnosti daného skipasu. Peňažná náhrada sa pri použitých "hodinových" lyžiarskych lístkoch neposkytuje.
 • Pri kúpe viacdenných skipasov, ktorých platnosť prechádza cez 2 časti lyžiarskej sezóny sa nevypočítava zmiešaná cena skipasu, platí cena v deň nákupu skipasu!
 • Platnosť všetkých skipasov začína spravidla v deň ich vystavenia. Na požiadanie je možné bez poplatku vystaviť skipas platný od určitého dňa v sezóne. Skipasy sú platné počas dennej prevádzky už od 15:00 dňa pred dňom platnosti skipasu (napr. lístok kúpený v piatok na sobotu je platný už v piatok od 15:00). Platnosť viacdenných skipasov je vždy po sebe nasledujúce dni s výnimkou lístka 5/7 a skipasu 10 dní zo sezóny.
 • Všetky skipasy sú vydávané výlučne na čipovej karte. Záloha za čipovú kartu je 2 €. Čipové karty je možné po skončení lyžovačky vrátiť v automatoch alebo počas otváracích hodín v pokladniach strediska, na infocentre, v Kolibe GORAL, v lyžiarskych školách PATTY SKI, DAMI SPORT a SKI-TI, v Bistre Záhradište a v Chate pod Magurou. Záloha za čipovú kartu bude vrátená len za NEPORUŠENÉ a plne FUNKČNÉ čipové karty.
 • Čipovú kartu - skipas - noste na ľavej strane, najlepšie vo vrecku na vetrovke na to určenom a na požiadanie obsluhy dopravných zariadení v stredisku sa ňou preukážte! Vyvarujte sa umiestneniu čipovej karty v bezprostrednej blízkosti mobilného telefónu (hrozí vymazanie nakódovaného typu lístka bez nároku na opätovné bezplatné dobitie!) Čipovú kartu pri prechode cez turniket nie je potrebné z vrecka vyberať.
 • POZOR od 16:00 do 8:30 sú ZJAZDOVKY UZATVORENÉ!
  Hrozí nebezpečenstvo úrazu káblami snežných diel a od strojov upravujúcich trate, najmä navijákových s rozvinutým lanom! (na zjazdovkách na Záhradišti s večerným lyžovaním je vstup povolený do 21:15)
 • Cestujúci je povinný dodržiavať podmienky prepravného poriadku, cenníka, Bieleho kódexu a rešpektovať pokyny oprávnenej osoby prevádzkovateľa. Prepravná zmluva je uzatvorená ak cestujúci využije svoje právo na prepravu na základe zakúpeného cestovného lístka tým, že nastúpi na dopravné zariadenie alebo vstúpi do priestoru nástupu alebo výstupu – prístupného len s platným cestovným dokladom. Takýmto uzatvorením zmluvy účastník prepravy potvrdzuje, že sa oboznámil s prepravnými podmienkami, cenníkom a Bielym kódexom.
 • Prosíme sledujte tiež aktuálne oznamy uvedené na predajných miestach skipasov a pri nástupe na dopravné zariadenia v stredisku.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu cien a prevádzkovej doby.

 Bachledova dolina
 Banská Štiavnica
 Dedinky-Geravy
 Donovaly
 Drienica-Lysá
 Jasenská dolina
 Jasná/Chopok
 Jasná/Chopok juh
 Kojšovská hoľa
 Krahule
 Králiky
 Krompachy-Plejsy
 Krušetnica
 Kubínska hoľa
 Malá Lučivná
 Malinô Brdo
 Martinské hole
 Mýto p. Ďumbierom
 Oravice
 Oravská Lesná
 Oravský Podzámok
 Roháče-Spálená
 Skalka pri Kremnici
 Starý Smokovec
 Štrbské Pleso
 Tatranská Lomnica
 Valaská
 Valčianska dolina
 Veľká Rača
 Vitanová
 Vrátna
 Závažná Poruba
 Ždiar-Deny
 Ždiar-Strachan
 Ždiar-Strednica
 Železná studnička
  
 Ankogel (AT)
 Białka Tatrzańska PL
 Bílá (CZ)
 Kohútka (CZ)
 Mölltaler Gl. (AT)
 Nové Mesto p.Š. (HU)
 Stuhleck (AT)
 Szczyrk (PL)
 Zakopané (PL)
  
  
  Počasie (hzs.sk)
  Podmienky (hzs.sk)