25.04.2017 DNES PREMÁVA V SR 6 LANOVIEK Rezervácia ubytovania

Cenník platný od 13.3.2017 do 30.4.2017

Druh lístka dospelí seniori,
juniori
deti
2 hodiny13,50 € 11,00 € 9,00 € 
3 hodiny15,00 € 12,00 € 10,50 € 
4 hodiny18,00 € 14,50 € 12,50 € 
5 hodín19,00 € 15,00 € 13,50 € 
6 hodín20,00 € 16,00 € 14,00 € 
7 hodín (1 deň)22,00 € 17,50 € 15,50 € 
výberový 8 hodinovy48,00 € 40,00 € 36,00 € 
večerný15,00 € 12,00 € 10,50 € 
1x lanovka TELEMIX Nová hoľa6,00 € 6,00 € 6,00 € 
1x lanovka Buly Expres Záhradište4,00 € 4,00 € 4,00 € 
1x vlek3,00 € 3,00 € 3,00 € 
2 dni 1)40,00 € 41,00 € 28,00 € 
3 dni56,00 € 60,00 € 39,00 € 
3 dni s PARK SNOW Card45,00 € 48,00 € 31,00 € 
4 dni66,00 € 77,00 € 46,00 € 
5 dní71,50 € 92,00 € 50,00 € 
6 dní131,00 € 79,00 € 55,00 € 
6 dní s PARK SNOW Card105,00 € 63,00 € 44,00 € 
7 dní146,00 € 92,00 € 64,50 € 
10 dní zo sezóny (prenosný)200,00 € 200,00 € 200,00 € 
sezónny neprenosný s večerným lyžovaním300,00 € 240,00 € 210,00 € 
seniori,juniori
tarifu môžu využiť osoby:
- narodené medzi 1.1.1997 – 31.12.2002 (t.j. mládež od 13 – 18 rokov),
- seniori – osoby narodené do 31.12.1954
- držitelia kariet EURO<26, GO<26, ISIC a ITIC. Tieto skipasy sú všetky vydávané na meno a fotku.
- ZŤP – potrebné sa preukázať preukazom ZŤP
deti
deti vo veku do 12 rokov narodené v čase od 1.1.2003 do 31.12.2008
1)
viacdňové (2-7 dní a sezónny) skipasy sú platné aj v stredisku Ružomberok - Malinô Brdo.
POKYNY K CENNÍKU A UPOZORNENIA:
 • 3- a viacdenné skipasy z bezpečnostných dôvodov budú vydané len s fotografiou jeho majiteľa, ktorá mu bude vyhotovená priamo pri pokladni.
 • Všetky skipasy s výnimkou bodových lístkov sú neprenosné!!!
 • Na prepravu používajte len skipasy zakúpené na oficiálnych predajných miestach strediska. Lístky obdržané alebo zakúpené od iných osôb (dvojité použitie) sú neplatné a budú ZABLOKOVANÉ!
 • Viacdňové (2-7 dní a sezónny) skipasy sú platné aj v stredisku Ružomberok - Malinô Brdo.
 • Na večernú prevádzku platia večerné, 1-; 3- a 4-hodinové, 5-, 6- a 7-dňové, bodové a celosezónne skipasy pre strediská PARK SNOW Donovaly a Ružomberok – Malinô Brdo.
 • Všetky ostatné skipasy vrátane všetkých SLOVAKIA SUPER SKIPASOV sú platné iba na dennú prevádzku.
 • 1-; 3- a 4-hodinové skipasy platia od prvého prechodu cez turniket (nie od času predaja).
 • V období „Prvý sneh“ sa bodové a 4-7 dňové skipasy nepredávajú.
 • V období „Jarná lyžovačka“ sú všetky viacdňové skipasy platné v ľubovoľné dni, t.j. nie je nutné ich využiť v dni po sebe nasledujúce.
 • Pri strate alebo zabudnutí skipasu sa neposkytuje žiadna náhrada.
 • Nie je možná dodatočná výmena, predĺženie alebo zmena platnosti skipasu.
 • Pri zlom počasí, prerušení prevádzky, lavínovom nebezpečenstve, zablokovaných zjazdovkách alebo pri skoršom odjazde sa neposkytuje žiadna náhrada, nie je možné ani predĺženie skipasu.
 • Klienti pristihnutí bez lístka alebo s neplatným lístkom musia uhradiť pokutu vo výške hodnoty celodenného skipasu so 100 %-ným príplatkom.
 • POZOR: Pre náhradu cestovného po úraze je potrebné predložiť potvrdenku od lekára alebo ošetrovateľa HZS. Vrátená čiastka zodpovedá obdobiu od momentu úrazu po koniec platnosti daného skipasu. Peňažná náhrada sa pri použitých lyžiarskych lístkoch 1-; 3- a 4-hodinový a bodový lístok neposkytuje.
 • Pri kúpe viacdenných skipasov, ktorých platnosť prechádza cez 2 časti lyžiarskej sezóny sa nevypočítava zmiešaná cena skipasu, platí cena v deň nákupu skipasu!
 • Platnosť všetkých skipasov začína spravidla v deň ich vystavenia. Na požiadanie je možné bez poplatku vystaviť skipas platný od určitého dňa v sezóne. Skipasy sú platné počas dennej prevádzky už od 15,00 dňa pred dňom platnosti skipasu (napr. lístok kúpený v piatok na sobotu je platný už v piatok od 15,00). Platnosť viacdenných skipasov je vždy po sebe nasledujúce dni s výnimkou lístka 5/7 a 10 a 15 dní zo sezóny.
 • Platba za skipasy darčekovými kupónmi Chéque Déjeuner a Sodexo nie je možná.
 • So zavedením bezkontaktného kontrolného systému SKIDATA sú všetky skipasy vydávané na čipovej karte. Záloha za čipovú kartu je 2 €. Čipové karty je možné po skončení lyžovačky vrátiť počas otváracích hodín v pokladniach strediska, na infocentre, v Kolibe GORAL, v lyžiarskych školách PATTY SKI, DAMI SPORT a SKI-TI, v Bistre Záhradište a v Chate pod Magurou alebo v automatoch na čipové karty umiestnených v strediskách. Záloha za čipovú kartu bude vrátená len za NEPORUŠENÉ a plne FUNKČNÉ čipové karty!!!
 • Čipovú kartu - skipas - noste na ľavej strane, najlepšie vo vrecku na vetrovke na to určenom a na požiadanie obsluhy dopravných zariadení v stredisku sa ňou preukážte! Vyvarujte sa umiestneniu čipovej karty v bezprostrednej blízkosti mobilného telefónu (hrozí vymazanie nakódovaného typu lístka bez nároku na opätovné bezplatné dobitie!) Čipovú kartu pri prechode cez turniket nie je potrebné z vrecka vyberať.
 • POZOR od 16:30 do 8:30 sú ZJAZDOVKY UZATVORENÉ!
  Hrozí nebezpečenstvo úrazu káblami snežných diel a od strojov upravujúcich trate, najmä navijákových s rozvinutým lanom! (ak je na zjazdovke večerné lyžovanie, vstup je povolený od 17:20 - 21:15)
 • Cestujúci je povinný dodržiavať podmienky prepravného poriadku, cenníka, Bieleho kódexu a rešpektovať pokyny oprávnenej osoby prevádzkovateľa. Prepravná zmluva je uzatvorená ak cestujúci využije svoje právo na prepravu na základe zakúpeného cestovného lístka tým, že nastúpi na dopravné zariadenie alebo vstúpi do priestoru nástupu alebo výstupu – prístupného len s platným cestovným dokladom. Takýmto uzatvorením zmluvy účastník prepravy potvrdzuje, že sa oboznámil s prepravnými podmienkami, cenníkom a Bielym kódexom.
 • Prosíme sledujte tiež aktuálne oznamy uvedené na predajných miestach skipasov a pri nástupe na dopravné zariadenia v stredisku.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu cien.
ZĽAVY:
 • Detské skipasy môžu používať len deti vo veku od 6 do 12 rokov narodené v období od 1.1.2000 do 31.12.2005
 • Tarifu JUNIOR môžu využiť osoby:
  - narodené medzi 1.1.1994 – 31.12.1999 (t.j. mládež od 13 – 18 rokov),
  - seniori – osoby narodené do 31.12.1951
  - držitelia kariet EURO<26, GO<26, ISIC a ITIC len na celodenný lístok. Skipas je vydávaný na meno a fotku.
  - ZŤP – potrebné sa preukázať preukazom ZŤP
 • Bezplatné cestovné: deti do 6 rokov, t.j. narodené po 1.1.2006 ( potrebné preukázať sa hodnoverným identifikačným dokladom, ktorý obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia a je overený úradnou pečiatkou – pas, zdravotný preukaz)
 • Pri kúpe skipasov v detskej tarife alebo v tarife junior je potrebné preukázať bez vyzvania vek kartou poistenca, občianskym preukazom, cestovným pasom alebo iným preukazom totožnosti . Prosíme o dodržiavanie tohto pravidla, nakoľko pracovníci pokladne nemôžu urobiť žiadne výnimky.
 • Zľava 10 % na celodenný skipas pre držiteľov Azet karty.
 • Skupinová zľava. Za skupinu sa považuje skupina min. 20 osôb. Pri kúpe rovnakého druhu skipasu sa poskytuje zľava 5% alebo 21. lístok zdarma. Vyžaduje sa menný zoznam, pečiatka, podpis.
 • Skupinové lístky kupuje a platí jedna osoba (vedúci skupiny).
 • Ostatné zľavy sú možné po dohovore s vedúcim strediska
 • Zľava pre ubytovaných hostí – PARK SNOW Card - karta hosťa:
  Zľava sa poskytuje len na 3-dňové a 6-dňové skipasy. Zľava na tieto dva druhy skipasov bude poskytnutá na základe „PARK SNOW Card - karta hosťa“, ktorú hosť obdrží v zmluvnom ubytovacom zariadení, je vydávaná na meno a platná len počas obdobia kedy je hosť ubytovaný. Pri pobytoch do 23.12.2011 sa 6-dňové skipasy nepredávajú.
 • Pri používaní zľavnených lístkov alebo skipasov vydaných na meno a fotografiu je nutné preukázať sa na základe výzvy obsluhy dopravných zariadení v stredisku platným preukazom totožnosti. Skipasy používané inou osobou ako jeho majiteľom budú klientovi odobraté a neposkytuje sa za ne žiadna náhrada.
 • Zľavnený skipas vydaný na základe kariet EURO<26, GO<26, ISIC a ITIC je platný len spolu s týmito kartami. Pri vyzvaní kontrolnými pracovníkmi sa držiteľ preukáže touto kartou.
 • V prípade zneužitia zľavneného lístka si prevádzkovateľ vyhradzuje právo na jeho odobratie bez nároku na odškodnenie!
 • Zľavy sa NEKUMULUJÚ!

 Bachledova dolina
 Banská Štiavnica
 Dedinky-Geravy
 Donovaly
 Drienica-Lysá
 Jasenská dolina
 Jasná/Chopok
 Jasná/Chopok-Juh
 Kojšovská hoľa
 Krahule
 Králiky
 Krompachy-Plejsy
 Krušetnica
 Kubínska hoľa
 Malá Lučivná
 Malinô Brdo
 Martinské hole
 Mýto p. Ďumbierom
 Oravice
 Oravská Lesná
 Oravský Podzámok
 Roháče-Spálená
 Skalka pri Kremnici
 Starý Smokovec
 Štrbské Pleso
 Tatranská Lomnica
 Valaská
 Valčianska dolina
 Veľká Rača
 Vitanová
 Vrátna
 Závažná Poruba
 Ždiar-Strednica
 Železná studnička
  
 Nové Mesto p.Š. (HU)
 Zakopané (PL)
  
  
  Počasie (hzs.sk)
  Podmienky (hzs.sk)